Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Steun de stichting

Stichting FC Twente, scoren in de wijk heeft sinds haar oprichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit maakt het voor bedrijven en/of particulieren eenvoudig mogelijk om een project van Scoren in de wijk (financieel) te steunen.

Hoe zien wij 'samenwerken'?

Scoren in de wijk is zich bewust van het feit dat financiële ondersteuning ook een meerwaarde moet hebben voor de donateur. Wij staan voor een samenwerking waar beide (of meerdere) partijen een meerwaarde zien voor hun eigen organisatie waar zij voor staan. Het moet bijdragen aan de "core business" van de organisatie(s). De samenwerking moet vanuit intrinsieke drijfveren tot stand komen.

Wat zijn mogelijkheden voor 'samenwerking'?

Wij staan voor een onorthodoxe en eigenzinnige werkwijze. Dit betekent dat er weinig bureaucratie is en wij niet denken in 'protocollen' en 'hokjes'. De mogelijkheden tot samenwerking zijn daarom niet in afgebakend. Wij gaan graag met u en/of uw organisatie in gesprek waarin wij kunnen bespreken of er overeenkomsten zijn in waar beide partijen voor staan. Op basis hiervan bespreken wij in goed en constructief overleg de mogelijkheden tot samenwerking.

Scoren in de wijk heeft haar financiën goed op orde. Waarom zoeken wij financiële ondersteuning? 

Niet in theorie blijven hangen, maar het uitvoeren in de praktijk
Met financiële bijdragen vanuit partners, subsidies en het bedrijfsleven kunnen wij onorthodoxe ideeën vertalen naar projecten om in de praktijk activiteiten uit te voeren, waarbij wij daadwerkelijk mensen kunnen ondersteunen in de regio Twente die dit steuntje nodig hebben. 

Van succesvolle projecten en experimenten naar continuïteit en borging
Mochten experimenten en projecten leiden tot waardevolle sociaal maatschappelijke resultaten dan kijken wij zorgvuldig naar borging en continuïteit. Financieel dienen wij dan een stap te zetten door niet afhankelijk te blijven van publieke gelden maar het voortbestaan van deze activiteiten te financieren vanuit bijdragen van partners en het bedrijfsleven. Daarom zijn bijdragen van derden van belang. 

Mocht u de stichting op deze manier willen steunen dan kan dat via onderstaande gegevens of neemt u contact op met de stichting:

Stichting FC Twente, scoren in de wijk 
Postbus 706 
7550 AS Hengelo 
E-mail: scorenindewijk@fctwente.nl 
Telefoonnummer: 053-8525525 

Contactpersoon - Bas Schreurs (Algemeen projectleider)